فروشگاه شماره یک اورز (OREZ) :

نشانی: تهران – خیابان پاسداران – نبش بهستان دوم – پلاک ۳۱۴ – طبقه ی اول

شماره تماس: ۲۲۷۶۲۷۱۷ (۲۱)۹۸+

کدپستی: ۱۹۴۶۸۹۳۴۹۶

1160x350

 

 

فروشگاه شماره دو اورز (OREZ) :

نشانی: تهران – خیابان شهرک غرب – خیابان ایران زمین – مجتمع تجاری گلستان – طبقه ی همکف – واحد ۱۴۱

شماره تماس: ۸۸۰۸۲۶۷۵ (۲۱)۹۸+

کدپستی: ۱۴۶۵۸۱۳۱۹۳

1160x350-2

 

 

فروشگاه شماره سه اورز (OREZ) :

نشانی: تهران – میدان تجریش – خیابان ملکی – مجتمع تجاری ارگ – طبقه ی همکف – واحد ۲۲۲

شماره تماس: ۲۲۳۹۶۶۹۱ (۲۱)۹۸+

کدپستی: ۱۹۸۸۶۵۴۴۱۴

1160x350-3

 

 

فروشگاه شماره چهار اورز (OREZ) :

نشانی: تهران -تهران، نیاوران – تقاطع خیابان عمار و فرمانیه – دپارتمان استور روشا

شماره تماس: ۲۵۷۱۴۰۰۰(۲۱)۹۸+

کدپستی: ۱۹۸۸۶۵۴۴۱۴

1160x350-5

 

 

فروشگاه شماره پنج اورز (OREZ) :

نشانی: تهران -تهران، بزرگراه باکری جنوب – هایپراستار – طبقه همکف – پلاک ۱۲

شماره تماس: ۴۴۱۶۷۱۲۷ (۲۱)۹۸+

کدپستی: ۱۴۸۵۵۵۴۴۱۴

1160x350-4